meer recent eerdere
VII Ways to get out of here
KUUB, Utrecht
13 maart t/m 24 april 2016

Aan het werk dat voor deze expositie is geselecteerd van Toon Berghahn, Lenneke van der Goot, Arno Kramer, Paul Nassenstein, Gijs van Noort, Marli Turion en Rob Voerman, ligt een gemeenschappelijke ondertoon ten grondslag, namelijk de wijze waarop deze zeven beeldende kunstenaars proberen de beschouwer te verleiden een stap uit de dagelijkse realiteit te zetten. Kunst dus als een soort ontsnappingsroute; VII Ways to get out of here, op zoek naar een andere werkelijkheid, een wellicht meer harmonieuze werkelijkheid, passend in de romantische traditie van de westerse kunst zonder in escapisme te vervallen. Verwijzend bijvoorbeeld naar de in de negentiende eeuw populaire folly; een bouwsel dat qua vorm refereert aan iets reëels maar dat geen andere functie heeft dan die verwijzing en verder elk praktisch nut ontbeert.
De expositie heeft het over bouwsels in wording, schuivende panelen in een theaterstuk en tot de essentie teruggebrachte staketsels. Daartussen door wordt gedanst, bekeken en gezien. Dat zijn echter passanten die uit het beeld weg lijken te lopen danwel zojuist zijn verdwenen, they got out of here, met achterlating van fantasieën en half-affe constructies. De geselecteerde werken accentueren dat doordat het maakproces van de tekeningen, schilderijen en ruimtelijke werken zichtbaar is gebleven; the artists are just gone for a moment, will they come back?


Light (Meeting), 193 x 140 cm, gemengde techniek op papier, 2015

detail