meer recent eerdere
Juryrapport EposPress
Juryrapport EposPress Tekeningenprijs
Diana Wind
2014

De EposPress Tekeningenprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt en net zoals twee jaar geleden zijn de vijf genomineerden door de jury voorgedragen. Zij kozen deze vijf uit een reeks talentvolle jonge kunstenaars die zich binnen hun kunstenaarschap richten op het tekenen. De jury was unaniem van oordeel dat alle genomineerde kunstenaars binnen de bestaande veelheid aan tekeningen in de hedendaagse kunst, nieuwe en verrassende inzichten toevoegen. Waar de ene kiest voor diepzwarte taferelen met referenties aan de wereld van games en types die binnen dergelijke genres de hoofdrol spelen, experimenteert de ander juist met woorden en wordt de tekening van het platte vlak gehaald en als vloerkleed op de grond gelegd. Het behoeft geen verdere toelichting dat de jury ook dit keer weer zichzelf een moeilijke taak heeft gesteld, want hoe kies je een winnaar uit vijf kunstenaars die al zijn geselecteerd op basis van het feit dat zij naar mening van de jury met de kop boven het maaiveld uitsteken? Na urenlange discussies waarin niet alleen werd gekeken naar de overtuigingskracht van het werk in relatie tot de inhoud, naar technische vaardigheid en zeggingskracht maar ook naar de presentatie binnen de tentoonstelling, is de jury tot een unaniem oordeel gekomen.

In het werk van de winnaar wordt gespeeld met maat en schaal, niets is wat het lijkt en toch herken je duidelijk elementen uit de werkelijkheid. Onderdelen die vrijwel op levensecht formaat zijn getekend, worden soms binnen het platte vlak herhaald waardoor dat wat je herkent uit de de dagelijkse realiteit zich in een andere, nieuwe werkelijkheid aandient. Alles, elk detail krijgt in een vernieuwde samenstelling een andere betekenis. De kunstenaar begeeft zich hiermee op de dunne scheidslijn tussen wat echt is en wat niet. Soms voel je je als beschouwer Alice in Wonderland, waar alles wat groot is, supergroot wordt of juist tegenovergesteld, naar miniatuur voor je ogen krimpt.

Door het speelse experimenteren met afmetingen en combinaties van uiteenlopende beeldelementen, spreekt uit de werken een zekere surrealistische sfeer. Deze doet je soms glimlachen, dan weer word je gedwongen het werk nogmaals van dichtbij te bekijken. de tekening zuigt je naar zich toe en je ontdekt weer iets nieuws, andere details, die elke duiding die je het werk in eerdere instantie gaf, in een andere richting duwen. De verbeelding blijft actief, je blijft kijken, je wilt weer meer zien en ontdekken. De uitstraling van de tekeningen is een geheimzinnige doordat de kunstenaar bizarre taferelen tekent. Hierdoor blijft de toeschouwer nieuwsgierig naar het volgende werk: je wil meer en meer zien. Waar haalt deze kunstenaar inspiratie vandaan? Zijn het dromen die worden getekend of bekijkt de kunstenaar de wereld met een ‘sense of the absurd?’ Het eensluidende antwoord vind je niet, dat hoeft ook niet, de werken spreken voor zich en reppen over een wereld waarin alles anders, leuker, gekker en mooier is.

De maker van deze werken heeft trefzekere manier van een beeldend formuleren en pint zich niet vast op een onderwerp. De kunstenaar slaat voortdurend nieuwe wegen in en in deze zoektocht gaat de beschouwer mee. De kunstenaar laat de aandacht van de kijker binnen de tekening en binnen dit jonge oeuvre vrijwel geruisloos doch dwingend verschuiven, de blik gaat voortdurend langs alle getekende onderdelen en details, van lijn, naar vlak, van donker en zwart naar het lege wit. En weer terug. Daarnaast heeft de winnaar technische vaardigheid en niet onbelangrijk, ook een grote mate van virtuositeit. De jury kwam tot een unaniem oordeel en de winnaar van de EposPress Tekeningen Prijs 2014 is: Lenneke van der Goot.

 

Diana Wind, juryvoorzitter EposPress Tekeningenprijs

Jury: Ludo van Halem, Arno Kramer, Roos van Put, Corrie van der Veen